Public PerformancePublic Intervention

En workshop laget av Tammo Rist

INNLEDNING

Tilnærmingen mellom kunsten og det ekte livet har alltid vært en viktig del av mitt kunstneriske arbeid. Det offentlige rom som arena for kunstnerisk bevissthet er for meg den høyeste tenkelige formen for kunst. I denne sammenheng vil jeg undersøke det offentlige som kunstnerisk virkested for å etablere en kommunikasjonsplattform sammen med studentene.

PRAKSIS (5 dager, 12 + X studenter)

Grunnleggende for den kreative prosessen er en nøyaktig arbeidsstruktur som inndeles i åtte seksjoner som realiseres i løpet av fem dager.

DAG 1

1. Innføring 2. Brainstorming
3. Presentasjon 4. Evaluering
5. Strukturering 6. Oppgaveferdeling

1. Innføring

Workshopen starter med en presentasjon av kjente og ukjente eksempler fra kunstverden og utover den. Eksemplene skal forberede og gi primær kjennskap til tematikk og fremgangsmåte. Samtidig vil jeg rette studentenes fokus mot arrangementer og steder i Oslo som egner seg best for dette spesielle prosjekt. (2t)

2. Brainstorming

Studentene skal først danne små grupper med to til tre personer, og deretter forsøke å utvikle en leken idé. (1t)

3. Presentasjon

Hver gruppe skal presentere sin felles idé, med begrunnelse og forklæring. Etter det stemmer hele workshopen på den beste og mest realistisk gjennomførbare ideen. Prosjekten er herved satt i gang. (1t)

4. Evaluering

Oppstående problemer må lokaliseres og løses. Samtidig må ideen behandles på en realistisk måte og med kunstnerisk kvalitet. Noen av de problemer som vil bli diskutert: det perfekte stedet, antall deltakere, tid, varighet, uforutsette reaksjoner, krangling, motstand, juridiske spørsmål, vær, klesdrakt, kunstnerisk kvalitet, offentlig feedback og dokumentasjon. (1t)

5. Strukturering

Ansvar og oppgaver i forhold til det utviklede prosjektet blir skissert i klasserommet, en tidsplan blir utarbeidet…

6. Oppgavefordeling til en person eller gruppe. (1t)

DAG 2-4

7. Forberedelser (med veiledning)

Studentene jobber med sine oppgaver og møter parallelt til veiledning med meg. På slutten av dagen informeres samtlige studentene om utviklingen av prosjektet. (18-21t)

DAG 5

8. Realisering

Gå ut og gjør det!!!

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Hovedmålet med workshopen er å bryte med vaner og personlige konvensjoner. Sammen med studentene vil jeg forlate sikkerheten i den institusjonaliserte kunstverden for å finne tillit i et annet type uttrykk på et uvanlig sted. Grunnleggende i dette prosjektet er gruppen som en profesjonell og god organisert enhet hvor ansvaret blir delt. Jeg ønsker at studentene skal kommunisere deres ideer og prosjektets muligheter sammen. De må være bevisst den uforutsigbare arenaen prosjektet fører dem til for å kunne oppnå best mulig resultat.

Tammo Rist Gyldenløvesgt 19A 0260 Oslo email: tammo@transnationalrepublic.org mobil: 9225 3816